Skip to Content

IA Lottery

DES MOINES, Iowa (AP) _ These Iowa lotteries were drawn Friday:

03-09-11-34-39, Mega Ball: 10, Megaplier: 4

(three, nine, eleven, thirty-four, thirty-nine; Mega Ball: ten; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $113 million

3-1-5

(three, one, five)

2-8-7

(two, eight, seven)

0-9-8-2

(zero, nine, eight, two)

5-3-1-8

(five, three, one, eight)

Estimated jackpot: $70 million

Associated Press

Skip to content